Post

1 follower Follow
0
Avatar

Tekst i farver

Hvordan kan jeg få en del af teksten til at være rød?

Anni Lund Answered

Please sign in to leave a comment.

1 comment

0
Avatar

Hej Anni,

Du kan ikke ændre på tekstfarverne i Podio.

Venlig hilsen,

Andreas

Andreas Haugstrup Pedersen 0 votes
Comment actions Permalink